Praktijkadres Therapiepraktijk Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 30
7553 LB Hengelo
Telefoon 06-20689616
E-mail: e.ketz@psychotherapietwente.nl
BIG nummers: 19056643925 (GZ psycholoog) / 19056643916 (psychotherapeut)

U kunt uw auto op de parkeerplaats bij de praktijk neerzetten. In verband met Corona wordt u verzocht om in de auto of buiten te wachten. U wordt opgehaald. Als u slecht ter been bent kunt u gebruik maken van de wachtkamer.

bekijk onze locatie op de kaart

Kosten, rechten en kwaliteit

De geestelijke gezondheidszorg valt volledig onder de zorgverzekeringswet. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract, waardoor de kosten, als u een goede verwijzing heeft, volledig worden vergoed. Een overzicht van de door de zorgverzekeraars maximaal vergoede tarieven 2021 voor de SGGZ kunt u hier vinden. De maximale tarieven 2021 voor de BGGZ en het OZP (Onvolledig Zorg Product) vindt u hier.

Wel dient u er rekening mee te houden dat uw eigen risico wordt aangesproken als er in het betreffende kalenderjaar geen andere medische kosten zijn gemaakt. Voor behandelingen die gestart zijn in 2020 of 2021 bedraagt dit eigen risiko €385, tenzij u dit zelf heeft verhoogd bij het afsluiten van uw zorgverzekering. Uw ziektekostenverzekeraar zal aan het eind van het behandeltraject dit bedrag met u verrekenen.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen kan ik in uitzonderingsgevallen rechtstreeks bij u in rekening brengen. Wel is dan vooraf overleg nodig om te bespreken of uw hulpvraag aansluit bij hetgeen ik kan bieden. Het tarief voor individuele consulten bij niet-verzekerde zorg bedraagt in dat geval €105 per gesprek van drie kwartier. Voor partner-relatiegesprekken of gezinsgesprekken wordt €130 per uur in rekening gebracht. Deze zelfde tarieven gelden ook als u er om een andere reden voor wilt kiezen om de kosten zelf te betalen

Per 01-01-2012 worden de kosten voor niet nagekomen afspraken niet langer door de zorgverzekeraar vergoed. Daarom kunnen wij u €75 in rekening brengen als u uw afspraak niet uiterlijk 24 uur van te voren afzegt.

Beroepscode, cliëntenrechten en klachtenregeling

Psychotherapeuten hebben een eigen beroepscode. Hierin worden de rechten en plichten beschreven. De code is te vinden op de site van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info.

De praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze kunt u via de link inzien.

Met ingang van 25 mei 2018 is de praktijk verplicht om te voldoen aan de nieuwe Europese privcaywetgeving, de AVG. In het privacystatement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) mag informatie aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt worden doorgegeven.

Als de therapie, naar uw idee, om wat voor een reden niet goed verloopt, is het belangrijk dit met de therapeut te bespreken. Lukt het niet om zo tot overeenstemming te komen, dan bieden wij, in overleg, de mogelijkheid om dit probleem te bespreken met een andere psycholoog. Ook kunt u in dat geval gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging. Levert dit onvoldoende resultaat op, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een officiële klacht. Op de website van de eerder genoemde LVVP staat de procedure beschreven.