Praktijkadres Therapiepraktijk Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 30
7553 LB Hengelo
Telefoon 06-20689616
E-mail: e.ketz@psychotherapietwente.nl
BIG nummers: 19056643925 (GZ psycholoog) / 19056643916 (psychotherapeut)

Als u met de auto komt, kunt u deze op de parkeerplaats van de praktijk neerzetten. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de praktijk, rechts om de hoek.

bekijk onze locatie op de kaart

Kosten, rechten en kwaliteit

De geestelijke gezondheidszorg valt volledig onder de zorgverzekeringswet. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract, waardoor de kosten, als u een goede verwijzing heeft, volledig worden vergoed. Wel dient u er rekening mee te houden dat uw eigen risico wordt aangesproken als er in het betreffende kalenderjaar geen andere medische kosten zijn gemaakt. Voor behandelingen die gestart zijn in 2021 of 2022 bedraagt dit eigen risiko €385, tenzij u dit zelf heeft verhoogd bij het afsluiten van uw zorgverzekering.

Met ingang van 2022 gaan de zorgverzekeraars over op een nieuw financieringssysteem, het zorgprestatiemodel. Daarbij vindt financiering plaats op basis van de duur van het consult. Wij gaan hierbij uit van de tijd die voor u in de agenda is gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt. Voor de consulten wordt 60 minuten ingepland, tenzij met u anders is afgesproken. Afhankelijk van het verloop van het gesprek kan de werkelijke gesprekstijd wat korter of langer zijn. Meer informatie hierover vindt u door te klikken op de link "zorgprestatiemodel". De maximumtarieven voor 2022 vindt u hier.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen kan ik in uitzonderingsgevallen rechtstreeks bij u in rekening brengen. Wel is dan vooraf overleg nodig om te bespreken of uw hulpvraag aansluit bij hetgeen ik kan bieden. Het tarief voor individuele consulten bij niet-verzekerde zorg bedraagt in dat geval €117 per gesprek. Voor partner-relatiegesprekken of gezinsgesprekken wordt €130 per uur in rekening gebracht. Deze zelfde tarieven gelden ook als u er om een andere reden voor wilt kiezen om de kosten zelf te betalen

Per 01-01-2012 worden de kosten voor niet nagekomen afspraken niet langer door de zorgverzekeraar vergoed. Daarom kunnen wij u €75 in rekening brengen als u uw afspraak niet uiterlijk 24 uur van te voren afzegt.

Beroepscode, cliëntenrechten en klachtenregeling

Psychotherapeuten hebben een eigen beroepscode. Hierin worden de rechten en plichten beschreven. De code is te vinden op de site van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info.

De praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Een afschrift hiervan ligt ter inzage in de praktijk.

Met ingang van 25 mei 2018 is de praktijk verplicht om te voldoen aan de nieuwe Europese privcaywetgeving, de AVG. In het privacystatement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) mag informatie aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt worden doorgegeven.

Als de therapie, naar uw idee, om wat voor een reden niet goed verloopt, is het belangrijk dit met de therapeut te bespreken. Lukt het niet om zo tot overeenstemming te komen, dan bieden wij, in overleg, de mogelijkheid om dit probleem te bespreken met een andere psycholoog. Ook kunt u in dat geval gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging. Levert dit onvoldoende resultaat op, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een officiële klacht. Op de website van de eerder genoemde LVVP staat de procedure beschreven.