Praktijkadres Therapiepraktijk Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 30
7553 LB Hengelo
Telefoon 06-20689616
E-mail: e.ketz@psychotherapietwente.nl

Telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag tussen 12.30 en 13.30 u

U kunt via de hoofdingang naar binnen. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer rechts om de hoek, zonder u te melden bij de doktersassistente. Daar wordt u opgehaald.

bekijk onze locatie op de kaart

Verwijzing

Voor verwijzers geldt per 1 januari 2014 het volgende: Als u iemand wilt doorverwijzen is een verwijsbrief nodig. Hierin moet zijn aangegeven of u wilt verwijzen naar de Generalistische basis GGZ (BGGZ) of de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Ook dient u als verwijzer aan te geven in welke DSM-5 categorie het probleem vermoedelijk valt. Van belang is ook dat u een praktijkstempel en handtekening onder de verwijsbrief zet. U kunt hierbij gebruik maken van de bijgaande standaard verwijsbrief.

Als gespecialiseerde zorgverleners werken wij sinds jaren binnen de 2e lijns zorg, de gespecialiseerde GGZ. Met ingang van 2014 vragen de zorgverzekeraars ons om ook binnen de basis-GGZ kortdurend cliënten te behandelen. In beide gevallen wordt de hulp vergoed, afgezien van het eigen risico.

De verwijzing van kinderen en jongeren loopt via de Gemeente waarin het kind woont.

Aanmelding

De patiënt die u wilt verwijzen belt of mailt zelf voor een eerste afspraak.

Rapportage

Voor alle verwijzers geldt dat U bij de start en na afloop van het behandeltraject een schriftelijke rapportage ontvangt, met hierin de intake bevindingen, de voorgestelde behandeling, het verloop daarvan en het resultaat, tenzij de cliënt hiervoor geen toestemming geeft. Overleg over de voortgang kan van belang zijn en is uiteraard altijd mogelijk, ook weer na toestemming van- en in overleg met de cliënt. Wij hopen op een prettige samenwerking.