Praktijkadres Therapiepraktijk Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 30
7553 LB Hengelo
Telefoon 06-20689616
E-mail: e.ketz@psychotherapietwente.nl
BIG nummers: 19056643925 (GZ psycholoog) / 19056643916 (psychotherapeut)

Als u met de auto komt, kunt u deze op de parkeerplaats van de praktijk neerzetten. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de praktijk, rechts om de hoek.

bekijk onze locatie op de kaart

Aanmelding en Wachttijden

Aanmelding

Bij aanmelding willen wij graag vooraf telefonisch met u overleggen of uw hulpvraag aansluit op hetgeen wij te bieden hebben en kunnen wij uw eventuele vragen beantwoorden. U kunt de praktijk benaderen via e-mail. Het e-mail adres is e.ketz@psychotherapietwente.nl. Ook kunt u bellen. Het nummer van de praktijk is 06-20689616. Als u een boodschap inspreekt met uw naam en telefoonnummer en daarbij aangeeft wanneer u bereikbaar bent, dan bellen wij u op korte termijn terug.

Wachttijden

Momenteel is er beperkt plek voor nieuwe aanmeldingen (update: 12-03-2024). In verband met de hoogte van het zorgkostenplafond is aanmelding dit jaar niet meer mogelijk voor verzekerden bij CZ, Nationale Nederlanden en Ohra.

Als aanmelding niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Kennismaking en afspraken

Bij het eerste gesprek dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van uw huisarts. Onder het tabblad "verwijzing" vindt u een door de zorgverzekeraars goedgekeurd format. Tevens vragen wij uw zorgpas van de zorgverzekering en een legitimatiebewijs mee te nemen.  Afspraken worden in overleg gemaakt. Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. U kunt daarna zelf contact opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak.