Praktijkadres Therapiepraktijk Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 30
7553 LB Hengelo
Telefoon 06-20689616
E-mail: e.ketz@psychotherapietwente.nl
BIG nummers: 19056643925 (GZ psycholoog) / 19056643916 (psychotherapeut)

Als u met de auto komt, kunt u deze op de parkeerplaats van de praktijk neerzetten. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de praktijk, rechts om de hoek.

bekijk onze locatie op de kaart

Verwijzing

Voor verwijzers geldt per 1 januari 2014 het volgende: Als u iemand wilt doorverwijzen is een verwijsbrief nodig. Hierin moet zijn aangegeven of u wilt verwijzen naar de Generalistische basis GGZ (BGGZ) of de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Ook dient u als verwijzer aan te geven in welke DSM-5 categorie het probleem vermoedelijk valt. Van belang is ook dat u een praktijkstempel en handtekening onder de verwijsbrief zet. U kunt hierbij gebruik maken van de bijgaande standaard verwijsbrief.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverleners, voor zowel de BGGZ, voor enkelvoudige en kortdurende zorg (1e lijn) als voor de SGGZ, voor gecompliceerde en langerdurende zorg (2e lijn). In beide gevallen wordt de hulp vergoed, afgezien van het eigen risico.

Aanmelding

De patiënt die u wilt verwijzen belt of mailt zelf voor een eerste afspraak.

Rapportage

Voor alle verwijzers geldt dat U bij de start en na afloop van het behandeltraject een schriftelijke rapportage ontvangt, met hierin de intake bevindingen, de voorgestelde behandeling, het verloop daarvan en het resultaat, tenzij de cliënt hiervoor geen toestemming geeft. Overleg over de voortgang kan van belang zijn en is uiteraard altijd mogelijk, ook weer in overleg met de cliënt. Wij hopen op een prettige samenwerking.