Praktijkadres Therapiepraktijk Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 30
7553 LB Hengelo
Telefoon 06-20689616
E-mail: e.ketz@psychotherapietwente.nl
BIG nummers: 19056643925 (GZ psycholoog) / 19056643916 (psychotherapeut)

Als u met de auto komt, kunt u deze op de parkeerplaats van de praktijk neerzetten. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de praktijk, rechts om de hoek.

bekijk onze locatie op de kaart

Verwijzing

Voor verwijzers geldt per 1 januari 2014 het volgende: Als u iemand wilt doorverwijzen is een verwijsbrief nodig. Hierin moet zijn aangegeven of u wilt verwijzen naar de Generalistische basis GGZ (BGGZ) of de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Ook dient u als verwijzer aan te geven in welke DSM-5 categorie het probleem vermoedelijk valt. Van belang is ook dat u een praktijkstempel en handtekening onder de verwijsbrief zet. U kunt hierbij desgewenst gebruik maken van de bijgaande standaard verwijsbrief.

Verwijzing kan plaatsvinden via Zorgdomein, graag nadat de client een telefonische pre-intake heeft gehad en op de wachtlijst is geplaatst of een afspraak voor intake heeft ontvangen.

 

De praktijk heeft contracten met alle zorgverleners, voor zowel de BGGZ, voor enkelvoudige en kortdurende zorg (1e lijn) als voor de SGGZ, voor gecompliceerde en langerdurende zorg (2e lijn). In beide gevallen wordt de hulp vergoed, afgezien van het eigen risico.

Aanmelding

De patiënt die u wilt verwijzen belt of mailt zelf voor een eerste afspraak.

Rapportage

Voor alle verwijzers geldt dat U een schriftelijke rapportage ontvangt, met hierin de intake bevindingen, en het verloop van de behandeling, tenzij de cliënt hiervoor geen toestemming geeft. Overleg over de voortgang kan van belang zijn en is uiteraard altijd mogelijk, ook weer in overleg met de cliënt. Wij hopen op een prettige samenwerking.