Praktijkadres Therapiepraktijk Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 30
7553 LB Hengelo
Telefoon 06-20689616
E-mail: e.ketz@psychotherapietwente.nl
BIG nummers: 19056643925 (GZ psycholoog) / 19056643916 (psychotherapeut)

Als u met de auto komt, kunt u deze op de parkeerplaats van de praktijk neerzetten. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de praktijk, rechts om de hoek.

bekijk onze locatie op de kaart

Hulpaanbod

In een aantal gesprekken en met gebruikmaking van een aantal psycho-diagnostische vragenlijsten worden de klachten en problemen in kaart gebracht. Aan het eind van de intakefase wordt een behandelovereenkomst opgesteld met daarin een classificatie van de klachten.

Individuele psychotherapie

Psychische klachten zijn ingebed in een context van menselijke relaties. Oude onverwerkte pijn werkt door in huidige gevoelens, gedachten en gedrag. Een mens ontwikkelt een manier van omgaan met deze oude pijn en krijgt daar vroeg of laat steeds meer last van. In psychotherapie wordt hierbij stilgestaan. Geleidelijk aan kunt u andere, meer gewenste gedachten en gedrag ontwikkelen en daarmee uw klachten voorgoed naar de achtergrond verplaatsen.

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, emoties en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar onderling beinvloeden. Op systematische wijze gaat u op zoek naar ongewenste, niet helpende en vaak deels onbewuste gedachten- en gedragspatronen. Vervolgens wordt gekeken naar manieren waarop u uw gedachten en gedrag kunt bijsturen in een door uzelf gewenste richting.

EMDR

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desentisation and Reprocessing. Het is een kortdurende methode voor verwerking van traumatiserende ervaringen. EMDR kan een onderdeel zijn van een behandeling. Voordat deze methode wordt ingezet wordt eerst zorgvuldig gekeken hoe uw klachten en problemen zijn ontstaan en met u overlegd in hoeverre EMDR in uw geval helpend kan zijn.

Partner relatietherapie

Als relatieproblemen samenhangen met psychische problemen, die daar de oorzaak en/of het gevolg van zijn, kunnen relatiegesprekken nodig zijn om u hiermee verder te helpen. In deze gevallen wordt relatietherapie vergoed door uw zorgverzekeraar, mits uw huisarts dit nuttig en nodig acht. Vaak is er sprake van een bewust en onbewust samenspel van krachten die de huidige problemen in stand houdt. Een bijzondere vorm van relatietherapie is EFT, met als doel om de verbinding tussen partners te herstellen.

Diagnostiek

Indien nodig en gewenst kan er, in overleg met u, een specifiek psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden. Dit kan helderheid geven in de oorzaken van de problemen waarin u vastgelopen bent.

Online therapie

Naast face-to-face gesprekken bieden wij online therapie aan. Dit kan bestaan uit gesprekken via (beeld)bellen, indien gewenst in combinatie met een zeer uitgebreid online hulpaanbod. Wij werken hierbij samen met Therapieland. Wij kunnen een bij uw hulpvraag en uw persoonlijke voorkeur passend online programma voor u samenstellen. Deze online programma's worden altijd begeleid met (online) gesprekken.

Cliëntervaringen

Wij meten gedurende de therapie uw clienttevredenheid. Wij vinden het belangrijk dat u uw bevindingen met ons deelt, zodat we zonodig de therapie in overleg tijdig kunnen aanpassen.